Privacy statement

Respect voor privacy

EG Group respecteert uw privacy en streeft ernaar deze te beschermen. Deze verklaring is bedoeld om u te informeren over ons beleid en onze praktijk met betrekking tot uw privacy en de keuzes die u kunt maken over de manier waarop uw gegevens online worden verzameld en hoe ze worden gebruikt. Deze website wordt beheerst door de Franse wet. In geval van geschillen die voortvloeien uit uw gebruik van deze website, zijn alleen de Franse rechtbanken bevoegd. De website gotheeasyway.nl is eigendom van:
EG Group, Société par Actions Simplifiée met een kapitaal van € 171.940.000
Immeuble Le Cervier B – 12, avenue des Béguines, Cergy Saint-Christophe – Frankrijk
95800 CERGY PONTOISE
439.793.811 RCS Pontoise

Automatisch verzamelde gegevens

Wij leggen automatisch het domein en het IP-adres van de bezoeker vast; aan de hand van deze informatie kunnen wij u niet identificeren als individu, maar wel de computer die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website.    Deze gegevens worden gebruikt om te controleren in welke delen van de wereld onze website wordt bekeken, zodat wij u een goede dekking kunnen garanderen. Met deze gegevens kunnen wij tevens het klikgedrag analyseren om beter inzicht in het gebruik van deze website te krijgen en onze service te verbeteren. We koppelen de vastgelegde gegevens niet automatisch aan persoonlijke gegevens over specifieke personen.

Cookies

Cookies zijn stukjes informatie die zijn opgeslagen op uw computer door de server waarop het onderhoud en de bruikbaarheid van de site wordt geregeld. Ze doen geen afbreuk aan het respect voor uw privacy of uw veiligheid, omdat ze een eenvoudige aselecte identificatiecode opslaan op uw computer. We slaan cookies op uw computer op om twee redenen:

  • De helpen u sneller te navigeren en de gewenste informatie sneller te vinden;
  • Op onze site kunnen wij uw toekomstige bezoeken personaliseren.

Er zijn 3 typen cookies:

  • “Sessiecookies” (“session cookies”): dit zijn tijdelijke cookies die alleen tijdens het openen van de sessie bestaan. Ze worden door onze server gebruikt om alle informatie die u eventueel op meerdere pagina’s hebt ingevoerd, te behouden.
  • “Lidmaatschapscookies” (“Membership cookies”): met deze cookies kunt u toegang krijgen tot de services waarop u bent geabonneerd. Ze worden automatisch verwijderd na een periode van twee maanden na uw laatste bezoek aan onze website.
  • “Webanalysecookies” (“web analytics cookies”): deze cookies gebruiken wij om anonieme statistieken op te stellen waarmee wij onze website beter kunnen beheren. Ze worden automatisch verwijderd na een periode van twee jaar na uw laatste bezoek aan onze website.

Om te voorkomen dat cookies op uw computer worden geïnstalleerd, raadpleegt u de instructies van uw internetbrowser. De cookies die wij op uw computer plaatsen, zijn van het type COOKIED en USERID en vervallen aan het einde van uw sessie. In zeldzame gevallen wordt door het blokkeren van cookies de functionaliteit van sommige websites beperkt of de toegang door de instellingen van uw browser voorkomen.

Gegevens verzamelen en gebruiken

Wanneer u informatie aanvraagt ​via deze site, kan het zijn dat we wat persoonlijke informatie over u willen ontvangen. Als u ons een e-mail stuurt of zich abonneert op een gratis nieuwsbrief, moeten we uw e-mailadres, uw naam en enkele andere persoonlijke gegevens, meestal uw naam en telefoonnummer weten. Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt om u te voorzien van informatie, goederen, producten en vereiste services in de gewenste vorm.

Als wij u vragen om persoonlijke informatie, zorgen we ervoor dat het verzamelen en gebruik in strikte overeenstemming is met de bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming en het respect voor de privacy.

Zonder uw voorafgaande toestemming geven wij uw gegevens niet aan derden, buiten de ondernemingen die behoren bij de EG Group en de websitehost.

Als we uw persoonsgegevens voor andere doeleinden dan de oorspronkelijk voorziene doeleinden willen gebruiken, vragen we uw toestemming.

Gegevens bewaren

De gegevens worden opgeslagen gedurende een periode van maximaal twee jaar vanaf de beëindiging van uw lidmaatschap voor onlineservices om ons in staat te stellen efficiënt contact met u op te nemen. De gegevens worden vervolgens geanonimiseerd en zijn niet meer naar u te herleiden. Wij verzamelen geen andere informatie over u dan hierboven beschreven.

Toegang tot uw persoonlijke gegevens

In overeenstemming met de artikelen 39 en 40 van de Franse Wet Bescherming Persoonsgegevens (loi Informatique et libertés) van 6 januari 1978, gewijzigd in augustus 2004, hebt u recht op toegang, rectificatie en verwijdering van gegevens die namen of persoonlijk gegevens over u bevatten.

U kunt dit recht doen gelden door een e-mail te sturen naar het onderstaande adresdonneespersonnelles@eurogarages.com of door een e-mail naar het volgende adres te sturen: EG Retail SAS – Correspondant Informatique et Libertés
Kapelsesteenweg 71,
2180 Ekeren

Communicatie en keuzen van de bezoeker

U kunt op elk moment besluiten geen gebruik meer te maken van onze services. Als wij uw persoonlijke gegevens voor de hierboven vermelde doeleinden openbaar maken, bieden wij u de mogelijkheid om de bekendmaking van uw gegevens te voorkomen, hetzij door te klikken op een selectievakje op de website waar uw persoonlijke informatie wordt verzameld, of door het sturen van een e-mail naar donneespersonnelles@eurogarages.com of door het sturen van een brief naar het volgende postadres: EG Retail SAS – Correspondant Informatique et Libertés
Kapelsesteenweg 71,
2180 Ekeren

Als wij uw persoonsgegevens voor andere dan de hierboven vermelde doeleinden bekendmaken, bieden wij u de mogelijkheid om voorafgaand uw toestemming te verlenen.

Kinderen

De website gotheeasyway.nl is niet bedoeld voor kinderen onder de 13 jaar. EG Group wil zo naar de privacy van kinderen beschermen en dringt er bij de ouders op aan om actief de internetverbindingen van hun kinderen te controleren.

Beveiliging

Ter bescherming van de persoonlijke gegevens die zich onder onze controle bevinden, passen we het beleid, de regels en beveiligingstechnieken toe in volledige overeenstemming met de toepasselijke wetgeving met betrekking tot respect en bescherming van de privacy in het rechtsgebied van de website. De veiligheidsmaatregelen zijn bedoeld om alle onbevoegde toegang, onjuist gebruik of openbaarmaking, onbevoegde wijziging en onwettige vernietiging of onopzettelijk verlies te voorkomen.

Hyperlinks

De website gotheeasyway.nl kan links naar websites van derden bevatten voor uw gemak en ter informatie. Als u op deze links klikt, verlaat u de website gotheeasyway.nl. EG Group is niet verantwoordelijk voor de inhoud, noch voor het privacybeleid, dat kan verschillen van het beleid van EG Group. Wij onderschrijven of vertegenwoordigen evenmin websites van derden. De persoonlijke gegevens die u wenst te verstrekken aan derden vallen niet onder het privacybeleid van EG Group. We raden u aan om het privacybeleid te raadplegen van de ondernemingen waaraan u uw persoonlijke gegevens verstrekt. Sommige andere ondernemingen kunnen ervoor kiezen om hun persoonlijke gegevens met EG Group te delen; deze communicatie wordt beheerst door het privacybeleid van die derde.

Naleving van respect voor de privacy

Deze bepalingen zijn in overeenstemming met de Franse Wet Bescherming Persoonsgegevens (loi Informatique et Liberté) van 6 januari 1978, gewijzigd in augustus 2004, en zijn bedoeld om uw privacy te beschermen. Wij ontvangen graag uw wensen en opmerkingen naar aanleiding hiervan. Wij willen graag op de hoogte worden gesteld van een schending van uw privacy vanwege een bezoek aan onze website.

PrintenDownloaden