Disclaimer

Voor informatie met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens klikt u op de link onder aan de pagina, zodat u het privacybeleid na kunt lezen. Hieronder beschrijven we de voorwaarden voor het gebruik van de website: https://gotheeasyway.nl.
Tenzij anders aangegeven, geven de verwijzingen naar “EG” en de “EG-groep” op deze website logo’s, bedrijfsnamen en/of handelsmerken aan die direct of indirect eigendom zijn van EG Europe.

Onze verantwoordelijkheid

De informatie op deze website is niet uitputtend. Ondanks onze inspanningen kan deze onnauwkeurig, niet actueel of niet van toepassing zijn op de omstandigheden van een bepaald geval. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of omissies (anders dan een bedrieglijke voorstelling van zaken) op deze website.

Alle beslissingen die u neemt op basis van de informatie op deze website zijn uw eigen verantwoordelijkheid. EG Europe wijst alle aansprakelijkheid af voor verlies of schade die direct, indirect, speciaal, als gevolg van of anderszins en van welke aard dan ook voortvloeit uit het gebruik van deze website of de daarin opgenomen informatie. Wij discussiëren graag met u over de implicaties van uw vragen. Stuur hiertoe een e-mail naar het volgende adres: gocardservices.nl@eurogarages.com. De persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de artikelen in het privacybeleid van EG Europe op deze website.

Eigendom van het auteursrecht op deze site

Het auteursrecht op de inhoud en de downloadbare gegevens op deze website zijn in handen van EG Europe of haar dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden. EG Europe, Société par Actions Simplifiée met een kapitaal van € 171.940.000, Immeuble Le Cervier B – 12, avenue des Béguines, Cergy Saint-Christophe, 95800 CERGY PONTOISE, 439.793.811 RCS Pontoise. Het is uw verantwoordelijkheid om te voldoen aan alle bestaande wetten voor de bescherming van het auteursrecht. Tijdens het raadplegen van deze website mag u kopieën van deze website maken als bijkomstige handeling en u mag afdrukken maken voor persoonlijk gebruik van de gehele of een deel van deze website, voor privédoeleinden en binnen redelijke grenzen. Elk ander gebruik is ten strengste verboden. Zonder onze uitdrukkelijke toestemming mag u deze site niet insluiten noch een link maken naar een andere dan de startpagina.

Eigendom van handelsmerken

Texaco, het Texaco-logo en het handelsmerk GO “The easy way” zijn handelsmerken van Texaco Benelux, waaronder EG Europe voor haar netwerk van tankstations in België de licentie van het handelsmerk Texaco van Texaco Benelux gebruikt.

Gebruik van hyperlinks

Wijzelf, noch onze dochterondernemingen, zijn verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites, met inbegrip van alle websites via welke u toegang tot onze website hebt verkregen of waar u toegang toe zou hebben verkregen via onze website. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in verband met dergelijke websites of links. Wanneer we een hyperlink verstrekken naar de website van een derde, is dat omdat we te goeder trouw geloven dat deze website relevante informatie bevat of kan bevatten met betrekking tot de informatie op onze website. De aanwezigheid van dergelijke hyperlinks betekent niet dat EG Europe of haar dochterondernemingen de website heeft geanalyseerd of deze website van derden of de inhoud goedkeurt. In sommige gevallen kan een hyperlink u ook naar de website van een derde leiden die strijdige meningen met die op onze website bevat of anderszins door EG Europe en haar dochterondernemingen.

Toepasselijk recht

Het gebruik van deze website en de gegevens die ervan zijn gedownload, worden beheerst door het Belgische recht. In geval van geschillen die voortvloeien uit uw gebruik van deze website, zijn alleen de Franse rechtbanken bevoegd. Mocht enige bepaling in dit document om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar worden verklaard, dan zal een dergelijke bepaling los te maken zijn van de overige bepalingen die geldig blijven, voor zover toegestaan ​door de wet.